יוספוס המצטט

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

צטוטים

קדמוניות

ספר א

 • 93: ברוסוס הכשׂדי
 • 94: היירונימוס המצרי ומנסיאס (אזכור ללא ציטוט)
 • 95: ניקולאוס מדמשׂק
 • 107: ניימדרופינג עצבני, אבל בלי ציטוט
 • 118: ״הסיבילה״
 • 119: היסטייאוס

קראתי עד 121


ספר י

 • 15: האשורי כותב מכתב לחזקיהו (לא מצוטט)
 • 18: הרודוטוס על סנחריב (פרפרזא)
 • 20: ברוסוס על סנחריב (כנראה ציטוט שנשמט)
 • 34: ברוסוס (לא מצוטט)
 • 205: נבוכדנצר ואחריו ישלטו בעולם כולו - לעשׂרת מלכים
 • 219: ברוסוס
 • 227: מגסתנס + דיאוקלס + פילוסטרטוס (לא מצוטטים)


ספר יא

 • 3-4
 • 5
 • 12-17
 • 22-25
 • 26-28
 • 59-60 (רק ציון כתיבה, אין ציטוט)
 • 99-103
 • 104
 • 118-119
 • 123-130
 • 216-219
 • 273-283

ספר יב

מחקר

מעבר לרשימה הביבליוגרפית בהצעה ל-ISF:

Feldman, Lois H. 1988. Studies in Joesphus' Rewritten Bible. Leiden: Brill

Mason, Steve. 2012. "The Importance of the Latter Half of Josephus's Judean Antiquities for his Roman Audience", in (eds.) A. Moriya & G. Hata, Pentateuchal Traditions in the Late Second Temple Period. Leiden: Brill, 129-153. HAVE PDF

Rajak, Tessa. 2007. "Document and Rhetoric in Josephus: Revisiting the 'Charter' of the Jews", in (eds.) J. Schwartz, S.J.D. Cohen and L.H. Feldman, Studies in Josephus and the Varieties of Ancient Judaism. Atlanta: SBL Press, 177–189. HAVE PDF


Pummer 2009 ע 152 ה 205: על אפיון 2.42-43 (הענקת חבלי ארץ בדרון השומרון ליהודה על-ידי אלכסנדר): Bezalel Bar-Kochva, Pseudo-Hecataeus, 114 n. 190 (“Josephus occasionally supports his statements by quotations that do not directly prove the point),” and Barclay, Against Apion, 192 n. 144 (“it appears Josephus had no better ‘evidence’ for Alexander’s favorable attitude to Judeans”).

בתחילת ספר 12 יש ציטוט לא מוכיח במיוחד מאגאתרכידס מקנידוס