מגיסטראט

מתוך Amitay.haifa.ac.il
גרסה מ־10:11, 14 בפברואר 2011 מאת Oamitay (שיחה | תרומות) (מאפייניהם של המגיסטרטים)
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מושגים / מושגים מ

הגדרה

מגיסטראט - (לטינית: magistratus, us, m.) - (א) פקיד המכהן במשׂרה שלטונית ברפובליקא הרומית. (ב) אותה המילה בלטינית משמשת גם לציון המשׂרה עצמה. בעברית נאמר: מגיסטראטורא.

סוגי מגיסטראטורות

ניתן לחלק את המגיסטראטורות לפי אמות מידה שונות. החשובות שבהן נוגעות למחזוריות הבחירה ולקביעותה מחד, ומאידך לסמכויות הנלוות לה.

מחזוריות

ordinarii

פירוש מושג זה הינו "נבחר באופן מסודר, קבוע". קטגוריה זו כללה את הקונסולים (consules), הפריאטורים (praetores), קנסורים (censores), קורול אדילס (curules aediles) וקואיסטורים (quaestores). מגיסטראט חשוב נוסף היה טריבון הפלבס (tribunus plebis), שתחום אחריותו חל לא על כל אזרחי רומא, אלא על הפלבאים בלבד. מגיסטראטורות אלה היוו עמוד התווך של המערכת הפוליטית הרומית.

extraordinarii

קבוצה זו כללה מגיסטראטורות שלא נבחרו דרך קבע כל שנה: אינטרּקס (interrex), פראיפקטוס אורבי (praefectus urbi), דיקטטור (dictator), מפקד הפרשים (magister equitum) והקנסור (censor).

חלוקה על פי אימפריום

אמת המידה לחלוקה זו הינה סמכות הפיקוד הצבאי והשיפוט האזרחי - אימפריום (imperium).

המגיסטראטים בעלי-האימפריום, ואף כאלה שנשׂאו במשׂרה כזו בעברם, נחשבו לדרג הבכיר של המערכת הפוליטית הרומית.

מאפייניהם של המגיסטרטים

מערך המגיסטראטורות עבר שינויים רבים לאורך ההיסטוריא הרומית. עם זאת, ניתן להצביע על כמה קווים כלליים המשותפים לכולן:

  • בחירות: רוב המשׂרות נבחרו על-ידי אסיפות העם השונות.
  • זמניות: המשׂרות היו קצובות תמיד בזמן, לרוב שנה אחת.
  • קולגיאליות: רוב המשׂרות היו חלק מ-collegium - קבוצה של מגיסטראטים בעלי סמכות זהה שכהנו זה לצד זה.
  • שירות התנדבותי: המגיסטראטים לא קבלו שׂכר עבור טרחתם, ולעתים קרובות השתמשו בהון פרטי כדי למלא את תפקידם הציבורי.
  • כבוד: המגיסטראטורא נחשבה כאות כבוד, ולעתים משמשת במשמעות זו גם המילה הלטינית ל"כבוד" - honos.
  • מתן דין וחשבון (accountability) - שלא כמו נושׂאי המשׂרות האתונאים, לא היה קיים ברומא הליך קבוע בו נתן מגיסטראט דין וחשבון על מעשׂיו. ניתן היה, עם זאת, ליזום תהליך שכזה במקרים פרטיים.