מחקר מודרני B

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש
מחקר מודרני - רשימה ביבליוגרפית מחקר מודרני Z מחקר מודרני Y מחקר מודרני X מחקר מודרני W מחקר מודרני V מחקר מודרני U מחקר מודרני T מחקר מודרני S מחקר מודרני R מחקר מודרני Q מחקר מודרני P מחקר מודרני O מחקר מודרני N מחקר מודרני M מחקר מודרני L מחקר מודרני K מחקר מודרני J מחקר מודרני I מחקר מודרני H מחקר מודרני G מחקר מודרני F מחקר מודרני E מחקר מודרני D מחקר מודרני C מחקר מודרני B מחקר מודרני A מחקר מודרני - רשימה ביבליוגרפית

Badian 1958 = Alexander the Great and the Unity of Mankind

Baker Wyrick 1982 = The Ass Motif in The Comedy of Errors and A Midsummer Night's Dream.

Barb 1972 = Cain's Murder-Weapon and Samson's Jawbone of an Ass.

Barclay 1996 = Jews in the Mediterranean Diaspora from Alexander to Trajan (323 BCE – 117 CE)

Beard 2003 = The Triumph of Flavius Josephus

Beck 2004 = The Mysteries of Mithras

Bell 1976 = Josephus the Satirist? A Clue to the Original Form of the "Testimonium Flavianum"

Bickermann 1927 = Ritualmord und Eselkult

Bickerman 1988 = The Jews in the Greek Age

Blenkinsopp 1988 = Ezra-Nehemiah: a Commentary

Blok 2000 = Phye's Procession: Culture, Politics and Peisistratid Rule

Boardman 1975 = Herakles, Peisistratos and Eleusis

Boardman 1989 = Herakles, Peisistratos and the Unconvinced

Boice 1982 = Genesis: an Expositional Commentary

Bossman 1979 = Ezra's Marriage Reform: Israel Redefind

Bosworth 1980 = A Historical Commentary on Arrian's History of Alexander ( Vol. 1)

Bosworth 1995 = A Historical Commentary on Arrian's History of Alexander ( Vol. 2)

Bosworth 1996 = Alexander and the East: the Tragedy of Triumph

Bousquet 1988 = La stèle des Kyténiens à Xanthos de Lycie

Bowersock 1961 = Eurycles of Sparta

Brayford 2007 = Septugiant Commentary Series - Genesis.

Broyles 1984 = Why Men Love War

Büchler 1975 = Die Tobiaden und die Oniaden: im II. Makkabäerbuche und in der Verwandten Jüdisch-Hellenistischen Litteratur

Burke 2002 = Anatolian Origins of the Gordian Knot Legend

Burton 1972 = Diodorus Siculus: Book I ; a commentary