נויבאואר 1895

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני נ / מחקר מודרני N

נויבאואר, אברהם. 1895. סדר חכמים וקורות הימים. אוקספורד: דפוס קלארינדון.

סיכומים

הקדמה

עמ' xix

הספר הזיכרונות יש חיבור אודות ההיסטוריה של אלכסנדר הגדול (xx) המסכים ברובו עם כ"י מודנה.

הערה 1: מפנה לישראל לוי 1886.

עמ' XX

ספר הזיכרונות הושלם על ידי אלעזר בן אשר הלוי לא מאוחר משנת 1325.

הערה 4: זאת על פי הציון של שנת יצירת החיבור בשנה שבה נולד בנו.

חיבור זה מורכב מחלקים מספר יוסיפון והמציין את ההיסטוריה של העם היהודים: המכבים, הורדוס הגדול, אגריפס, חורבן בית המקדש השני וכו'. המקורות לחיבור זה היו יוספוס, ירחמיאל בן שלמה. יש גם תרגום של ספר דניאל מארמית לעברית ע"י ירחמיאל.

התרגום נעשה בשביל יהודים שלא הכירו את הדיאלקט הארמי, ונדמה שמקורו בדרום איטליה.

ידוע לנו שמאה העשירית יהודים במאגרב (צפון אפריקה) הזניחו את הקריאה של התרגום.

עמ' xxi

לכן סביר להניח שיחרמאל חי בדרום איטליה, ואם הסיפור השביעי חובר על ידו, בשנים 1040-1050.

הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

האלכסנדר-רומאנס העברי - הענף השלישי

קישורים נוספים

ב