תשעא ב - עולם חדש מופלא: המאה היוליו-קלאודיית

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

ג - ה / 10:15-11:45 / רבין 7036

על הקורס

בקורס זה נלווה את קורות אחת המאות המכריעות בהתפתחות תרבות המערב: מאת השנים שבין השתלטות המלוכה ההלניסטית על רומא בידי אוגוסטוס לבין חרבן בית שני ועליית הנצרות.

כתוצאה מהנישׂואין בין הכנסיה לבין הקיסר במאה ה-4 (מאה מרתקת בפני עצמה) נולדו כמה מאפיינים בולטים של תרבות המערב. בתחום המדיני עומד רעיון הקיסרות הנוצרית, שליווה את אירופא עד לעת החדשה (וברוסיא אף החדישה). בתחום הדתי התקבל יהוה, אלהי ישׂראל הקדמון, כאלוהות הראשית (ובכלל זה האשׂלאם אף הוא חלק מן המערב דוקא), ובנוסף לכך אימוץ סיפור המסגרת של ספר הספרים (הברית הישנה) בתוספת הספרות הנוצרית המובהקת בת המאה המרתקת שהיא נושׂאו של שעור זה (הברית החדשה).

חובות השתתפות

 • קריאה שוטפת
 • תרומה לויקי
 • הצגת נושׂאית למחקר (הצגת איזור מחקר בויקי, בחזקת מבחן)
 • עבודה פרוסמינריונית של 2000-3000 מילה

או לחילופין

עבודה מודרכת בשדרוג ערכים בויקיפדיא, מלווה בחיבור היסטורי (מלווה בקישורים) בויקי שלנו.

ביבליוגרפיא

 • גרואן = Gruen, Erich S. 1995. The Last Generation of the Roman Republic. Berkeley: University of California Press.
 • יעבץ = יעבץ, צבי. תשנ"ה/1995. טיבריוס וקאליגולה: מהעמדת פנים לטירוף. תל אביב: דביר.
 • נעם =
 • עמית = עמית, משה. תשס"ב/2002. תולדות הקיסרות הרומית. ירושלים: י"ל מאגנס.
 • שצמן = שצמן, ישראל. תש"ן/1989. תולדות הרפובליקה הרומית. ירושלים: י"ל מאגנס.

סֻלבוס Syllabos

עולם ישן

הקדמה

אבולוציא

בריאת העולם, החיים, ממטיקא, מהפכה חקלאית, מונותאיזם, אלכסנדר והעולם ההלניסטי, הקיסרות הרומית + הנצרות + המורשת הספרותית העברית = תרבות המערב

רבולוציא

מלוכה, רפובליקא, אימפריא: מרומולוס עד טיבריוס גראכּכוס

הדור האחרון של הרפובליקא הרומית

רקע:

 • גאיוס גראכּכוס: רצף טריבונאטים, התנחלות מעבר לים, ערוב הפרשים בשלטון, זכויות לאיטלקים
 • הריאקציא והמטלים - משבר יוגורתא
 • ממאריוס לסטורנינוס (107-100)
 • ממלחמת בעלי-הברית למלחמת אזרחים
 • הדיקטטורא והרפורמא של סולא: טיהורים פוליטיים, הגבלת הטריבונאט, בחירה אוטומטית לסנאט, ישוב המוני של חיילים משוחררים (על אדמות מי?), ארגון ה-cursus honorum. הטעות הסופית?

הדור האחרון:

 • גרואן 498-507 (תו"ת), ואז את ההקדמה למהדורה בכריכה רכה (1995) עמ' vii-xxi (עוד חסר).
 • שצמן, פרקים כ, כא, עמ' 401-455

עולם חדש

ירושת קיסר: מאוקטביאנוס לאוגוסטוס

רקע:

 • יעבץ, אוגוסטוס 13-42 (תו"ת - מבוא + פרקים א', ב' ו-ג')
 • שצמן 567-589 (תו"ת) וגם עמית 9-13 (תו"ת)

מקורות:

לשיעור הבא:

איפה עוד מתייחס אוגוסטוס בres gestae לחזרתו הכפויה ולפרשייה של אגנטיוס?

בנוסף, אנא ציינו בפניכם איפה בres gestae מתייחס אוגוסטוס ל:

א. סמכויותיו הרשמיות

ב. שאלת הירושה.

קראו על ענייני הירושה אצל עמית ודומיו.

ההסדר האוגוסטאי

רקע:

 • יעבץ, אוגוסטוס 43-81 (תו"ת - פרקים ד', ה' ו-ו')
 • עמית 13-38 (תו"ת)

ירושת טיבריוס

רקע:

מקורות:

 • ליום ג: טקיטוס, ספרי השנים 1.1-15
 • ליום ה: שם, שם 4.1-7 (דגש על פרק 6); 6.51/57 (הפרק האחרון של ספר 6).
  • יש תרגום עברי בספריה; אנגלית ולטינית באתר perseus.
 • Juvenalis, Saturae 10.56-113

ישוע מנצרת

עדות יוסף

רקע:

 • לקרוא חומר רקע על דברי-ימי יהודה מאז כיבוש פומפיוס (63BC).
 • מאמר קצר של Alice Whealey בכנס SBL 2000 שהוקדש ליוספוס.
 • מאמר ארוך בהרבה הסוקר את המחקר בנושׂא: Carleton Paget, James. 2001. "Some Observations on Josephus and Christianity", Journal of Theological Studies 52/2: 52.2 (2001) pp. 539–624.

מומלץ לקרוא גם:

מקורות:

הבשׂורה הטובה

רקע:
חפשׂו בספריה וברחבי הרשת מידע כללי העונה על השאלה: מתי נכתבו כתבי הבשׂורה ומעשׂי השליחים, ועל-ידי מי? בתשובה לשאלה זו נכרתו יערות שלמים והתיבשו אגמי דיו. נסו להגיע לתמונה כללית של המחקר.

מקורות:

 • הולדת ישוע (ויוחנן): מתי א א- ב כג; לוקס א א – ב נב, ג כג-לח; יוחנן א א-יח
 • הולדת מלכיצדק: חנוך ב (הסלאבי) כב – כג בקישור זה עמ' 85 ואילך.
 • הטבילה והמבחן: מתי ג א – ד יא, יא א-יד; מרקוס א א-יג; לוקס ג א-כב, ד א-טו, ז יח-לה; יוחנן א יט-לד
 • הדרשה על ההר: מתי ה
 • שעה קלה על כלכלה: מתי י א-טו, יט טז-ל; מרקוס ו ז-יג, י יז-לא; לוקס ט א-ו, יח יח-ל. מעשׂי השליחים, ד לב – ה יא.
 • שׂהידיות: מתי כו-כח; מרקוס יד-טז; לוקס כב-כד; יוחנן יח-כ

השראה:

בהמשך לדיון בכיתה:

(לפי מאמר זה, הברית החדשה נכתבה בארמית.)

גאיוס קליגולא וצלם בהיכל

רקע:

 • עמית 270-279 (תו"ת)
 • יעבץ, טיבריוס וקאליגולה 114-143, 171-174 (תו"ת) אין בתו"ת 131-143
 • נעם 283-290 (תו"ת)

מקורות:

שלהי השושלת היוליו-קלאודיית

קלאודיוס

רקע:

נרון

רקע:

אפוקלֻפסא עכשיו - חרבן בית שני

רקע:

נבואות על חרבן בית המקדש:

 • ישוע
 • ריב"ז
 • יוסף בן-מתתיהו

טקיטוס בדיעבד: היסטוריות 5.1-15 (תו"ת).

מקרה מבחן: במקדש איסיס ברומא

מקורות ומחקר במרחב העבודה.

סיכומי שיעור

לסיכומי השיעור