רון ברק - ההשפעות על ה-RGDA

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

ההשפעות על ה-RGDA

כיוון שאחד המסרים הבולטים ביותר בכתובת הינו ייחודו של אוגוסטוס, אין זה מפתיע שהכתוב אינו מנסה ללכת בדרכה של אף כתובת קודמת.
למרות זאת, נוכל לבדוק מהן ההשפעות האפשריות על ה-RGDA?
מסורת ארוכת שנים הייתה שבהלוויות אנשי שם ברומא - בני משפחתם תיארו בנאום elogia את הישגיהם והכיבודים להם זכו בחייהם. הדוגמה המוקדמת היא ה-[1]elogia של קונסול 298 לפנה"ס.[2] אוגוסטוס עצמו הציב eulogia בדיעבד לאנשים מפורסמים בפורום החדש שלו. דוגמה אחת שכזו היא הכתובת המתארת את הקריירה של מריוס: "גאיוס מריוס, בנו של גאיוס, קונסול שבע פעמים, פריטור, טריביון של הפלבס, ,quaestor ,augur טריביון של החיילים. מונה במיוחד כדי נהל מלחמה עם מלך הנומידים Iugrurtha שלאחר שלכד אותו בקונסולט השני שלו הורה להובילו לפני מרכבתו במסע ה-triumph. נבחר לקונסול בפעם השלישית בהיעדרו. בקונסולט הרביעי שלו השמיד את הצבא של ה-Teutones. בחמישי הביס את ה-Cimbri, ניצח אותם ואת ה-Teutones בפעם השנייה. כאשר היה קונסול בפעם השישית, שיחרר את הרפובליקה מטריביון של הפלבס ופריטור עולים, שאחזו בנשק ותפסו את הקפיטול. בגיל מעל שבעים, גורש ממולדתו במלחמת האזרחים, הוחזר בכח הנשק, והפך לקונסול בפעם השביעית. משלל המלחמה שלו שנלקח מה-Cimbri ומה-Teutones בנה כמנצח, מקדש לכבוד הכבוד והאומץ. בלבוש הניצחון ובמגפי פטריקי נכנס לסנאט..."
ניתן לראות ב-RGDA התפתחות של elogia כאלה: הרבה יותר מורכב ומפורט, אך בדיוק כמו אוגוסטוס, ההישגים המתוארים בו הם רבים וגדולים יותר.
ניתן למצוא השפעות על ה-RGDA הן ברומא והן מחוצה לה. השפעה אחת שכדאי לבדוק היא כיתובים על מצבות ברומא. כמובן, יהיה זה נמהר להתייחס ל-RGDA ככיתוב פשוט על מצבה, למרות מקומה מחוץ לאחוזת הקבר של אוגוסטוס.
ההיקף והאורך של הכתובת מציבים אותה בקטגוריה נפרדת מכיתובים על מצבות, אך נוכל למצוא קווי דמיון בין התאור האוטוביוגרפי שב-RGDA ובין כיתובים על מצבות ברומא, אף הם כתובים בחלקם בגוף ראשון.[3]
למשל, ה-elogia שבאחוזת הקבר של הסקיפיונים ב-via Appia, בייחוד זו של Gnaeus Cornelius Scipio Hispanus מסוף המאה השניה לפנה"ס:[4] הכתובת מתחילה בתאור כל המשרות, הן הפוליטיות והן הדתיות, ולאחריהן ארבע שורות שירה הכתובות בגוף ראשון "ערמתי מעלות על משפחתי, בדרך חיי. ילדים ילדתי והלכתי בדרכי אבי. זכיתי לתשבחות אבותי ועלזו המה שילדוני. כבודי וכיבודי הרשמיים האצילו את משפחתי."[5] במקרה זה, ההישגים האובייקטיביים מופיעים בתחילה ומופרדים מהתאור הסובייקטיבי בשירה שתחתיה. לעומת זאת, מערבב אוגוסטוס עובדות ופרשנות לכל אורכה של ה-RGDA, אך בדרך כה מחוכמת כך שמה שהוא למעשה פרשנות מוצג כאילו היה עובדה. כתובת רפובליקנית אחרת המונה השגי חיים בדומה ל-RGDA הינה כתובת מצבתו של קונסול 42 לפנה"ס Lucius Munatius Plancus אשר כמובן אינה ארוכה כזו של אוגוסטוס ואף כתובה בגוף שלישי.[6]
כתובת אחרת מתקופת הרפובליקה המוזכרת כתקדים ל-RGDA הינה הכתובת על בנין בגוף ראשון של קונסול 132 לפנה"ס Publius Popillius Laenas "אני, פובליוס פופיליוס, בנו של גאיוס, בניתי דרך זו" ומוסיף "אני הייתי הראשון שדאג שרועים יתנו זכות קדימה לחורשים בקרקע הציבורית."[7]
מקבילה מעניינת יותר שברור שאוגוסטוס הכיר הינה הכתובת ב-Philae של הנציב הראשון של מצרים Cornelius Gallus, עמית קרוב שסר חינו והוכרח להתאבד.
מצבה זו מתארת את השגיו של גאלוס בגוף ראשון בשלוש שפות: לטינית, יוונית ובכתב הירוגליפים. גאלוס מתגאה בהיותו הראשון לחדור עמוק לתוך עמק הנילוס, בכיבוש חמש ערים, בהכנעת אזור ה-Thebaid ובקבלת נציגים של מלך אתיופיה. בדומה ל-RGDA, גם כתובת זו מציינת רשימות ומספרים כדי להציג פנים עובדתיות ואובייקטיביות לתיאור סובייקטיבי מעיקרו. לא רק התגאותו של גאלוס דומה לכתוב ב-RGDA, אלא שיש אף דמיון רב בשימוש בלטינית בין שתי הכתובות.[8]


הערות וקישורים

  1. Sickle J. van, "The Elogia of the Cornelii Scipiones and the Origin of Epigram at Rome," American Journal of Philology, 108.1 (1987), pp. 41-55.
  2. Augustus, P. A. Brunt, and J. M. Moore, Res Gestae Divi Augusti: The Achievements of the Divine Augustus (London: Oxford U.P, 1967), p. 3.
  3. Ronald T. Ridley, The Emperor's Retrospect: Augustus' Res Gestae in Epigraphy, Historiography and Commentary (Leuven: Peeters, 2003), pp. 55-56.
  4. http://cil.bbaw.de/test06/bilder/datenbank/PH0010893.jpg
  5. ראה Mario Erasmo, Archaic Latin Verse. Newburyport (MA: Focus Pub, 2001), p. 10. http://www.archive.org/stream/selectedfragment00merriala/selectedfragment00merriala_djvu.txt: fckLRCn. Cornelius Cn. f. Scipio Hispanus pr. aid. cur. fckLRq. tr. mil. II Xvir sl. iudik. Xvir sacr. fac.fckLRfckLRVirtutes generis mieis moribus accumulavi,fckLRprogeniem genui, facta patris petiei.fckLRMaiorum optenui laudem, ut sibei me esse creatum fckLRlaetentur; stirpem nobilitavit honor.
  6. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/Europe/Italy/Lazio/Latina/Gaeta/Gaeta/Mausoleo_di_Planco/inscription.html:fckLRלטינית:fckLR Lucius • MVNATIVS • Lucii • Filius • Lucii • Nepos • Lucii • PRONepos fckLRPLANCVS • COnSul • CENSor • IMPerator • ITERum • VIIVIR fckLREPVLONum • TRIVMPhator • EX • RAETIS • AEDEM • SATVRNI fckLRFECIT • DE • MANIBIS • AGRO • DIVISIT • IN • ITALIA fckLRBENEVENTI • IN • GALLIA • COLONIAS • DEDVXIT fckLRLVGDVNVM • ET • RAVRICAMfckLRתרגום לאנגלית:fckLRLucius Munatius Plancus, son of Lucius, grandson of Lucius, great-grandson of Lucius,fckLRconsul, censor, twice imperator, septemvir epulonum,fckLRhaving triumphed over the Raetians,fckLRbuilt the temple of Saturn from the spoils;fckLRparcelled out land in Italy at Beneventum;fckLRand in Gaul, founded the colonies of Lugdunum and Raurica.
  7. Ronald T. Ridley, The Emperor's Retrospect: Augustus' Res Gestae in Epigraphy, Historiography and Commentary (Leuven: Peeters, 2003), p. 59. http://cil.bbaw.de/test06/bilder/datenbank/PH0003366.jpg http://cil.bbaw.de/test06/bilder/datenbank/PH0003367.jpg "L. Munatius L.F.L.N. Pron. Plancus Cos. Cens. Imp. iter. VIIvir epul. triump. ex Raetis, aedem Saturni fecit, de manibiis agros divisit in Italia Beneventi, in Gallias colonias deduxit Lugdunum et Rauticam."
  8. James N. Adams, Bilingualism and the Latin Language (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003), p. 641.