Bossman 1979

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני B\מחקר מודרני ב

Bossman, David. 1979. "EZRA'S MARRIAGE REFORM:ISRAEL REDEFINED". Biblical Theology Bulletin:A Journal of Bible and Theology 9. pp. 32-38.

סיכומים

עמ' 32: חוקרים רבים רואים בתקופת שיבת ציון את ראשית היהדות.

עמ' 33: ראוי לציון בקשר לזהות היהודית הוא החקיקה החדשה כנגד נישואי תערובת.

שלבים באיסור על נישואי התערובת

בוסמן מביא את דעתו של אפשטיין (Louis M. Epstein) שהאיסור על נישואי התערובת מבוסס על חמישה גורמים היסטוריים שונים:

  1. המנהג הכללי של אנדוגמיה.
  2. יחסים רעים עם השבטים השכנים
  3. אמונות דתיות שונות.
  4. רצון הקהילה ליצור שוני ברור בינם לבין הסובבים אותם.
  5. הצורך בשימור עצמי כשאתה מיעוט בקרב זרים.

עמ' 35:

הרפורמה של עזרא ו'זרע הקדש'

הערות

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת מוטי נניקשוילי

קישורים נוספים

קישור למאמר ברשת כאן