Herodotus 1.56

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ה / מקורות ראשוניים ועתיקים H

טקסט

כשנודעו לו הדברים האלה, הם שימחו את לבו יותר מכל שאר הדברים, כי לא העלה על דעתו שפרד ישלוט אי פעם על המַדִים במקום בן אדם, ולכן לא הוא ולא צאצאיו יודחו מן השלטון לעולן. אחרי כן נתן עדתו לבדיקה, מי מבין היוונים הם החזקים ביותר, כדי שירכוש אותם לצדו כבעלי ברית. בחקירותיו מצא, שבראש עמדו הספרטנים והאתונאים, הראשונים בראש השבט הדורי, והאחרונים בראש השבט האיוני. כי שבטים אלה היו הבולטים מכולם; האיונים היו בראשונה פֶּלַאסְגִים, ואילו הדורים - הֶלֶנים. האיונים מעולם לא עזבו את אדמתם, ואילו הדורים הרבו בנדודיהם. בימי המלך דֶאוּקַאליון הם ישבו בארץ פְתִיאוֹטִיס, ותחת שלטון דוֹרוֹס בן הֶלֶן - בארץ שלרגלי האוֹסָה והאולימפוס, הנקראת הִיסְטִיאַיוֹטִיס. ממנה גורשו בידי הקֶאדְמֵיאִים וישבו בחבל פִּינְדוֹס ונקראו בשם מַאקֶדְנוֹי. משם שוב נדדו לחבל דְרִיאוֹפִּיס ומשם באו לפֶּלוֹפּוֹנֶסוֹס ונקראו דורים.

הערות

מוצאם ההלני של המקדונים על פי הרודוטוס.

נמצא בשימוש ב...

אלכסנדר באולמפיאדא

קישורים נוספים

לקוח מתוך: הרודוטוס. 1998. היסטוריה. מתרגמים: בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ. תל אביב: פפירוס. עמ' 56-57.

נמצא בספריית אוניברסיטת חיפה: PA4003.H4S47