הבדלים בין גרסאות בדף "Herodotus 2.18"

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש
מ (טקסט)
מ (טקסט)
שורה 6: שורה 6:
  
 
עדות לכך, שדעתי על גדולה של מצרים, כפי שאני מראה בדיווחי, היא נכונה, יש גם באוראקולוס של האל אמון על מצרים, שאותו שמעתי לאחר שכבר גיבשתי את דעתי. תושבי הערים מאריאה ואפיס שבמצרים, בחלק הגובל בלוב, שסברו שהם לובים ולא מצרים, ורצו להיות פטורים מן החוק הדתי שאסר עליהם לאכול בשר פרות, שלחו אל אמון לאמור, שאין שום דבר משותף ביניהם לבין המצרים; כי גם הם גרים מחוץ לדלתא ואין להם כל דבר משותף עם המצרים, והם רוצים שיתירו להם לאכול הכול. אך האל לא התיר להם לעשות זאת ואמר שמצרים היא הארץ שהנילוס משקה במהלכו, ושהמצרים הם אלה הגרים למטה מן העיר אלפאנטינה ושותים מן הנהר הזה. זה האוראקולום שניתן להם.  
 
עדות לכך, שדעתי על גדולה של מצרים, כפי שאני מראה בדיווחי, היא נכונה, יש גם באוראקולוס של האל אמון על מצרים, שאותו שמעתי לאחר שכבר גיבשתי את דעתי. תושבי הערים מאריאה ואפיס שבמצרים, בחלק הגובל בלוב, שסברו שהם לובים ולא מצרים, ורצו להיות פטורים מן החוק הדתי שאסר עליהם לאכול בשר פרות, שלחו אל אמון לאמור, שאין שום דבר משותף ביניהם לבין המצרים; כי גם הם גרים מחוץ לדלתא ואין להם כל דבר משותף עם המצרים, והם רוצים שיתירו להם לאכול הכול. אך האל לא התיר להם לעשות זאת ואמר שמצרים היא הארץ שהנילוס משקה במהלכו, ושהמצרים הם אלה הגרים למטה מן העיר אלפאנטינה ושותים מן הנהר הזה. זה האוראקולום שניתן להם.  
<div align="left">
+
<div dir="ltr" align="left">
 
'''Greek'''  
 
'''Greek'''  
 
+
 
&nbsp;μαρτυρέει δέ μοι τῇ γνώμῃ, ὅτι τοσαύτη ἐστὶ Αἴγυπτος ὅσην τινὰ ἐγὼ ἀποδείκνυμι τῷ λόγῳ, καὶ τὸ Ἄμμωνος χρηστήριον γενόμενον· τὸ ἐγὼ τῆς ἐμεωυτοῦ γνώμης ὕστερον περὶ Αἴγυπτον ἐπυθόμην. οἱ γὰρ δὴ ἐκ Μαρέης τε πόλιος καὶ Ἄπιος, οἰκέοντες Αἰγύπτου τὰ πρόσουρα Λιβύῃ, αὐτοί τε δοκέοντες εἶναι Λίβυες καὶ οὐκ Αἰγύπτιοι καὶ ἀχθόμενοι τῇ περὶ τὰ ἱρὰ θρησκηίῃ, βουλόμενοι θηλέων βοῶν μὴ ἔργεσθαι, ἔπεμψαν ἐς Ἄμμωνα φάμενοι οὐδὲν σφίσι τε καὶ Αἰγυπτίοισι κοινὸν εἶναι· οἰκέειν τε γὰρ ἔξω τοῦ Δέλτα καὶ οὐδὲν ὁμολογέειν αὐτοῖσι, βούλεσθαί τε πάντων σφίσι ἐξεῖναι γεύεσθαι. ὁ δὲ θεός σφεας οὐκ ἔα ποιέειν ταῦτα, φὰς Αἴγυπτον εἶναι ταύτην τὴν ὁ Νεῖλος ἐπιὼν ἄρδει, καὶ Αἰγυπτίους εἶναι τούτους οἳ ἔνερθε Ἐλεφαντίνης πόλιος οἰκέοντες ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τούτου πίνουσι. οὕτω σφι ταῦτα ἐχρήσθη.
 
&nbsp;μαρτυρέει δέ μοι τῇ γνώμῃ, ὅτι τοσαύτη ἐστὶ Αἴγυπτος ὅσην τινὰ ἐγὼ ἀποδείκνυμι τῷ λόγῳ, καὶ τὸ Ἄμμωνος χρηστήριον γενόμενον· τὸ ἐγὼ τῆς ἐμεωυτοῦ γνώμης ὕστερον περὶ Αἴγυπτον ἐπυθόμην. οἱ γὰρ δὴ ἐκ Μαρέης τε πόλιος καὶ Ἄπιος, οἰκέοντες Αἰγύπτου τὰ πρόσουρα Λιβύῃ, αὐτοί τε δοκέοντες εἶναι Λίβυες καὶ οὐκ Αἰγύπτιοι καὶ ἀχθόμενοι τῇ περὶ τὰ ἱρὰ θρησκηίῃ, βουλόμενοι θηλέων βοῶν μὴ ἔργεσθαι, ἔπεμψαν ἐς Ἄμμωνα φάμενοι οὐδὲν σφίσι τε καὶ Αἰγυπτίοισι κοινὸν εἶναι· οἰκέειν τε γὰρ ἔξω τοῦ Δέλτα καὶ οὐδὲν ὁμολογέειν αὐτοῖσι, βούλεσθαί τε πάντων σφίσι ἐξεῖναι γεύεσθαι. ὁ δὲ θεός σφεας οὐκ ἔα ποιέειν ταῦτα, φὰς Αἴγυπτον εἶναι ταύτην τὴν ὁ Νεῖλος ἐπιὼν ἄρδει, καὶ Αἰγυπτίους εἶναι τούτους οἳ ἔνερθε Ἐλεφαντίνης πόλιος οἰκέοντες ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τούτου πίνουσι. οὕτω σφι ταῦτα ἐχρήσθη.
<div align="right">
+
<div dir="rtl" align="right">
  
 
= הערות  =
 
= הערות  =

גרסה מ־17:02, 20 במאי 2010

מקורות ראשוניים ועתיקים H

טקסט

עברית

עדות לכך, שדעתי על גדולה של מצרים, כפי שאני מראה בדיווחי, היא נכונה, יש גם באוראקולוס של האל אמון על מצרים, שאותו שמעתי לאחר שכבר גיבשתי את דעתי. תושבי הערים מאריאה ואפיס שבמצרים, בחלק הגובל בלוב, שסברו שהם לובים ולא מצרים, ורצו להיות פטורים מן החוק הדתי שאסר עליהם לאכול בשר פרות, שלחו אל אמון לאמור, שאין שום דבר משותף ביניהם לבין המצרים; כי גם הם גרים מחוץ לדלתא ואין להם כל דבר משותף עם המצרים, והם רוצים שיתירו להם לאכול הכול. אך האל לא התיר להם לעשות זאת ואמר שמצרים היא הארץ שהנילוס משקה במהלכו, ושהמצרים הם אלה הגרים למטה מן העיר אלפאנטינה ושותים מן הנהר הזה. זה האוראקולום שניתן להם.

Greek

 μαρτυρέει δέ μοι τῇ γνώμῃ, ὅτι τοσαύτη ἐστὶ Αἴγυπτος ὅσην τινὰ ἐγὼ ἀποδείκνυμι τῷ λόγῳ, καὶ τὸ Ἄμμωνος χρηστήριον γενόμενον· τὸ ἐγὼ τῆς ἐμεωυτοῦ γνώμης ὕστερον περὶ Αἴγυπτον ἐπυθόμην. οἱ γὰρ δὴ ἐκ Μαρέης τε πόλιος καὶ Ἄπιος, οἰκέοντες Αἰγύπτου τὰ πρόσουρα Λιβύῃ, αὐτοί τε δοκέοντες εἶναι Λίβυες καὶ οὐκ Αἰγύπτιοι καὶ ἀχθόμενοι τῇ περὶ τὰ ἱρὰ θρησκηίῃ, βουλόμενοι θηλέων βοῶν μὴ ἔργεσθαι, ἔπεμψαν ἐς Ἄμμωνα φάμενοι οὐδὲν σφίσι τε καὶ Αἰγυπτίοισι κοινὸν εἶναι· οἰκέειν τε γὰρ ἔξω τοῦ Δέλτα καὶ οὐδὲν ὁμολογέειν αὐτοῖσι, βούλεσθαί τε πάντων σφίσι ἐξεῖναι γεύεσθαι. ὁ δὲ θεός σφεας οὐκ ἔα ποιέειν ταῦτα, φὰς Αἴγυπτον εἶναι ταύτην τὴν ὁ Νεῖλος ἐπιὼν ἄρδει, καὶ Αἰγυπτίους εἶναι τούτους οἳ ἔνερθε Ἐλεφαντίνης πόλιος οἰκέοντες ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τούτου πίνουσι. οὕτω σφι ταῦτα ἐχρήσθη.

הערות

לקוח מתוך: הרודוטוס. 1998. היסטוריה. תרגמו וכתבו מבואות בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ.‬ תל-אביב: פפירוס.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים

Online-Text