Josephus, Antiquities 18.81-84

מתוך Amitay.haifa.ac.il
גרסה מ־12:23, 30 ביוני 2010 מאת Eyalmeyer (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

היה איש יהודי, שנמלט מארצו משום שנתבע לדין בשל עברה על חוקים אחדים ופחד מפני העונש על דברים אלה, איש רשע בכול. אותה שעה ישב ברומי והעמיד פנים כאילו הוא מפרש את החכמה שבחוקי משה, וצירף אליו שלושה אנשים דומים לו בכול אופיים. הם פיתו את פולביה, מן הנשים המיוחסות, שהיתה מבקרת אצלם והצטרפה אל דת היהודים, לשלוח פורפירה וזהב לבית המקדש שבירושלים; וכשקיבלו (את החפצים) הוציאום לצרכיהם ובזבזום, ומלכתחילה נעשתה הדרישה לשם כך. וטיבריוס - אשר סאטורנינוס בעלה של פולביה, שהיה ידידו, סיפר לו (את הדבר) על פי חקירת אשתו - ציווה לגרש את כל היהודים מרומי. והקונסולים גייסו לצבא ארבעת אלפים איש מהם ושלחום לאי סארדיניה, וענשו רבים מאוד שלא רצו לשרת בצבא בגלל שמירת חוקי אבותיהם. והם גורשו מן העיר ברשעתם של ארבעה אנשים.

הערות

יוספוס מסביר שגירוש שביצע טיבריוס היה תגובה למעשה רמאות שנעשה לגיורת בשם פולביה, מהאליטה הרומאית, ושבגלל ארבעת הרמאים נענשו כל יהודי רומא.

מתוך: יוסף בן מתתיהו. קדמוניות היהודים. תרגם מיוונית, אברהם שליט. ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק. 1963, ע"מ 288.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

תשע ב - מיתוס והיסטוריא (אופקים)

קישורים נוספים