Plutarch, Romulus 2.3-6

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים פ / מקורות ראשוניים ועתיקים P

הטקסט

...[ו]יש המספרים על לידתו (של רומולוס) בדתות גמורות. הם אומרים, שיצור תעתועים הופיע בביתו של טארכיטיוס, מלך האלבאנים, שהיה רשע מרושע ואכזר, בצורת פאלוס שבקע ועלה מן הבֶיסטה (אח, כיריים של הבית, משכן אלוהי הבית) ונשאר שם ימים רבים. ודבר אורים הובא לטארכיטיוס מן מנבאת טיתיס שבאיטרוריה, שנערה בתולה צריכה להזדווג לאותו יצור, והיא תלד בן מהולל על אומץ ליבו ומצוין במזלו הטוב וחוסנו. הוא סיפר אפוא לאחת מבנותיו את דבר האורים וציווה עליה להתייחד עם הפאלוס, אך היא בזה ושלחה את שפחתה. כשנודע הדבר לטארכיטיוס נתכעס ותפס את שתי הנערות כדי להמיתן. אך ביסטה (שמה הפרטי של האלה השומרת על האח ועל הבית) נתגלתה אליו בחלום הלילה ואסרה עליו את מעשה הרצח. הוא הטיל אפוא על הנערות הכלואות לארוג אריג כלשהו והבטיח אותן שלכשיסיימו את מלאכתן ישיאן. הללו ארגו אפוא ביום, אך בלילה היו נערות אחרות סותרות את האריג לפי פקודתו של טארכיטיוס. כשילדה השפחה תאומים מהפאלוס, מסרם טארכיטיוס לאחד טֶיראטיוס וציווה עליו להרגם. והלה נשאם והניחם סמך לנהר. אז באה זאבה וחלצה להם שדיה, וציפורים מכל המינים הביאו להם פירורי מזון ושמום בפיותיהם, עד שהשגיח בהם רועה בקר אחד. הוא השתומם על המראה אך העז וניגש ואסף את התינוקות לביתו. בדרך זו ניצלו ממוות. וכשגדלו התנפלו על טארכיטיוס והתגברו עליו. דברים אלו, מכל מקום, מספר אחד פּרוֹמאתיוֹן, שחיבר היסטוריה של איטליה.

הערות

מיתוס שבו אביהם של רמוס ורומולוס הוא אל.

לקוח מתוך: פלוטרכוס. 1983. חיי אישים: אנשי יוון ורומי. תרגם והוסיף הערות א.א. הלוי. ירושלים: מוסד ביאליק. עמ' 378-379.

נמצא בשימוש ב...

תשעא חברה ומשטר ברפובליקה הרומית -סרוויוס טוליוס והמלוכה הרומית

תשעא א - חברה ומשטר ברפובליקה הרומית

קישורים נוספים