Rice 1983

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מיתוס דיוניסוס בעקבות אלכסנדר הגדול

מחקר מודרני ר / מחקר מודרני R

Rice, E. E., and Kallixeinos. 1983. The Grand Procession of Ptolemy Philadelphus. Oxford classical and philosophical monographs. Oxford: Oxford University Press.

סיכומים

17: 200D - מתחיל תאור "חזרת דיונסוס מהודו", וכבר בהתחלה יש פסל ענק של דיונסוס רכוב על פיל. 200F - שני תריסרי קוודריגות-פילים.

21: 201D - פסלי אלכסנדר ותלמי, ואתם Arete ו-Priapos גם. 202A - בסוף התהלוכה, החלק של אלכסנדר. גם פסלו נישׂא ע"י פילים.

48: הזיהוי המרכזי של דיונסוס הוא עם אלכסנדר. זו הדריך היחידה לפרש את הצגת מסעו של דיונסוס להודו.

66: זיהוי פסל ניסא כמייצב מקום גיאוגרפי מתאים להקשר של המצעד ושל תדמית דיונסוס, שהחלה עם מסע אלכסנדר להודו.

67: בחלק הטריומפלי של המצעד הדגש הוא על אלכסנדר, וחשיבותה של ניסא היא בכך שאלכסנדר גילה שדיונסוס נולד בהודו (כך רייס). השווי/ה בנקודה זו Fraser, Ptolemaic Alexandria I 202.

82-83: החזרה מהודו היא לבדה של התהלוכה הדיונסית.

83:

  • השווי/ה את 200D עם דיודורוס 4.3.1 על דיונסוס עצמו.
  • פילים בתהלוכה
  • על הדגשים הצבאיים המוקדמים של דיונסוס, והדגש המיוחד מאז אלכסנדר. ביחוד הערות 132-133.

84: אסימילציא ברורה בין דמויות דיונסוס ואלכסנדר בתהלוכה.

85: מוטיב החזרה מהודו - הביטוי המובהק ביותר של קשר תלמי לאלכסנדר, דרך פיאור שמו של דיונסוס. שתי הדמויות מקושרות בעוז עם פילים.

86: הערות 137-138: השתלשלות איקונוגרפית של החזר מהודו.

90-91: הפילים בתהלוכה, היו במיעוטם הודיים, ברובם אפריקאים. (קשור לאוסיריס צייד הפילים). הפילים האפריקאים הנ"ל שייכים לזן שנכחד בינתיים (הערה 160ׂ/

92: הפילים האפריקאיים - אמצעי צבאי חשוב, אבל גם נצחון תעמולתי ולוגיסטי על הסלווקים, להם היה עד אז מונופול בזכות גישה לפילים הודיים.

98-99: מגוון חיות מאפריקא ומהודו (וחיות אפריקאיות הדומות לחיות הודיות) מסמלות שדיונסוס, כמו אלכסנדר, כבש קודם כל את מצרים, ואח"כ גם את הודו. (קשור אולי גם לבלבול בין השתיים; ד"ר א.).

הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

מיתוס דיוניסוס בעקבות אלכסנדר הגדול

קישורים נוספים

ב