Sarna 1989

מתוך Amitay.haifa.ac.il
גרסה מ־11:05, 16 בספטמבר 2010 מאת Ronny Reshef (שיחה | תרומות) (דף חדש: מחקר מודרני ס / מחקר מודרני S <div dir="ltr" align="left"> Sarna, Nahum M. ''The JPS Torah Commentary – Genesis.'' Philadelphia: The Jewish Publication S…)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ס / מחקר מודרני S

Sarna, Nahum M. The JPS Torah Commentary – Genesis. Philadelphia: The Jewish Publication Society, 1989.

סיכומים

(עמ' 39) בראשית ד', 25 -26. שת ואנוש:

פסוק 25

שושלתו של קין עוברת לתהום הנשייה. למרות עגמומיות הפרק, הוא מסתיים עם מעט תקווה. האנושות נוצרת מחדש באמצעות בן נוסף של אדם וחווה.

שת – השם קשור כאן לשורש שית, למקם, לשים, לעשות. לידת שת פיצתה על אובדן הבל. הפועל "שת" משמעו יסוד, כמו בישעיה 19:10 ( וְהָיוּ שָׁתֹתֶיהָ, מְדֻכָּאִים; כָּל-עֹשֵׂי שֶׂכֶר, אַגְמֵי-נָפֶשׁ. ) ותהילים 11:3 (  כִּי הַשָּׁתוֹת, יֵהָרֵסוּן--    צַדִּיק, מַה-פָּעָל. ), אולי המשמעות היא שממנו נוסד העולם, כמו בבמדבר רבה 14:20 (שממנו הושתת העולם). כנראה שאין זה צירוף מקרים ששת קרא לבנו אנוש, שכמו אדם משמעותו man, אך שם זה מדגיש את חולשת האדם, מהשורש "אנש", להיות חלש (אנוש, כמו חולה אנוש).

כי – משום ש.. בתרגום השבעים נוספו המילים, היא אמרה (חווה).

(עמ' 40)

פסוק 26

אז הוחל לקרוא בשם יהוה – התפילה הייתה התפתחות נפרדת מעבודת הקורבנות. חולשת האדם שבאה לידי ביטוי בשם אנוש גרמה לו להבין את התלות שלו באל, מצב שגרם לצורך בתפילה. יהוה – הוא הגורם להיות – הוא שם שמביע את אישיות האל, יחסיו עם בני האדם ומקומו בעולם.

טקסט זה מצביע על מונותאיזם כדת הראשונה בעולם ועל ידע השם יהוה טרם אברהם. לכן נעשה שימוש בשם זה לפני תקופת אברהם, אך לא נקראו אנשים בשם שכלל חלקים ממנו לפני תקופת משה (יהו\יו\יהו\יה) יוכבד הוא השם הראשון שיש בו שתי אותיות מהמילה יהוה.

בראשית ה', 1-3:

לאחר ששושלת קין נעלמה, מתוארת ההתחלה החדשה של האנושות.

(עמ' 42) אדם

ויולד בדמותו, כצלמו, ויקרא את שמו שת.

דמות האל שעברה לשני האנשים הראשונים (אדם וחווה) הועברה לכל הדור העתידי.

ויקרא את שמו – ניסוח זה מופיע שוב רק בפסוק 29 שעוסק בנוח. בבראשית ד', 25 חווה קראה לשת בשמו. המשפט בגוף זכר כאן משום שרק האבות מתוארים בגניאולוגיא זו**.

שת

יש כאן התעלמות מקין והבל, לא רק משום שרשימה זו מייצגת מסורת בה שת היה הראשון שנולד, אלא גם משום שמטרת הפרק לקשר באילן היחסים בין אדם לנוח. דומה לאבות אהרון בדברי הימים ו', 35 והלאה, רשימה בה מתעלמים מנדב ואביהו שעליהם מסופר בויקרא י', 1-2.

פסוק 4 – ויהיו ימי אדם, אחרי הולידו את שת – המשכיות השושלת נמצאת בסיכון עד לידת הבן הראשון, לכן הוא ילד שיש לו ייעוד. לכן, אירוע זה מסמל נקודה משמעותית במדידת אורך חיי האדם.

(עמ' 45) בראשית ו', 1-4

בני האלוהים – התוכן באיוב א' 6, ב' 1 ו-ל"ח, 7 מוכיח ללא ספק שהכוונה היא למלאכים, הפמליה השמימית של אלוהים.


הערות

* לבדוק את השורש בתנ"ך במקראות גדולות, אולי יסייע.

** ובכל זאת, שת הוא הבן היחיד של אדם וחווה ששניהם העניקו לו את שמו.

נמצא בשימוש ב...

אלכסנדר בבבלי תמיד

רוני רשף תשע ב סדנא למיומנויות מחקר - מטלה מסכמת

קישורים נוספים

ב