Thucydides 2.15

מתוך Amitay.haifa.ac.il
גרסה מ־11:52, 23 ביוני 2010 מאת Eyalmeyer (שיחה | תרומות) (נמצא בשימוש ב...)
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ת / מקורות ראשוניים ועתיקים T

טקסט

ואורח חיים זה היה נהוג ובא אצל האתונאים יותר מאשר אצל אחרים עוד מימים קדומים. כי בימי קקרופס והמלכים הראשונים עד תזאוס הייתה אתיקה מחולקת לקהילות קהילות ולכל אחת בית ועד משלה ושליטים משלה. וכל עוד שלא הייתה סכנה נשקפת להם, לא היו באים אל המלך להיוועץ בו, אלא הם עצמם פירנסו את ענייניהם והחליטו החלטות על דעת עצמם. ויש מהם שאף נלחמו לעיתים במלכים, כשם שנלחמו האלבסים יחד עם אבמולפוס בארכתבס. אך משגיע למלוכה תזאוס, שהיה נבון דבר ותקיף כאחד, הנהיג סדרים אחרים שונים בארץ ואף ביטל את המועצות המיוחדות של שאר הקהילות ואת שלטונותינם וסינף את כולן לז, שהיא עכשיו העיר,, ומינה מועצה אחת ובית ועד אחד. ועם שכל אחד החזיק בנחלתו כאשר בראשונה, הכריחם לפנות אלתונה כאל בירתם היחידה. ומאחר שעולם נשאו לה מעכשיו מיסים, נעשתה עיר גדולה, כשנחילה תזאוס לבאים אחריו. ועל שום כן חוגגים האתונאים עד היום הזה לכבוד האלה (אתונה) את חג עירוב הבתים (סינאויקיאה - חג איחודה ומיזוגה של אתיקה) והיציאות הן משל העיר.

הערות

80-81

לקוח מתוך: תוקידידס. 1959. תולדות מלחמת הפילופוניס.תרגם מיוונית א.א. הלוי. ירושלים: מוסד ביאליק. עמ' 80-81.

ב

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

Frost 1990

קישורים נוספים

ב